Pro rodiče

K přihlášení do florbalových oddílů T. J. Sokol Strážnice jsou potřebné tyto věci:
-vyplněné přihlášky 2x
- vyplněná přihláška do České florbalové unie
- vyplnění tiskopis o lékařské prohlídce (před touto prohlídkou je nutno navštívit dětské EKG, bez doporučení z EKG nebude pediatrem potvrzen tiskopis).
- na celý kalendářní rok částka 700,- Kč.
- kopie kartičky pojišťovny
- foto malého formátu
- funkční tel. číslo a meil na zákonné zástupce dítěte
- souhlas pořizováním fotek
- tiskopis GDPR
Veškeré další informace naleznete nahttp://www.florbal-straznice.cz nebo na fcb skupině Milujeme florbal
Děkujeme Vám.


Jednou nohou v Sokole
Vážená paní, vážený pane,
máte v ruce přihlášku do Sokola. Ať se hodláte přihlásit sami nebo k nám přivádíte své děti, věřte, že nás váš zájem těší. Rádi vás přivítáme v našich řadách. Dovolte, abychom vás seznámili se základními skutečnostmi.

Sokol není firma, vy nejste náš zákazník
Je tomu skutečně tak. My svou činnost neděláme pro zisk a členský příspěvek není platbou za služby. Podepsáním přihlášky se hlásíte mezi nás. Vyjadřujete svůj souhlas s myšlenkami a hodnotami, na kterých je Sokol založen. Sokol je spolek a příslušnost k němu vyžaduje nejen náležitou znalost jeho idejí, ale také jejich plnění. Uvažte sami, že připojit se k něčemu, co neznám nebo neuznávám, by nedávalo příliš smysl.
Člen Sokola má práva i povinnosti, je součástí organizace.

Více než sport
Sokol není jen o sportu. Vedle sportovní náplně, ke které patří pravidelné cvičení, tréninky, soutěže a další aktivity, má silnou složku kulturní a společenskou. Náš program se zabývá rozvojem člověka po všech jeho stránkách (odtud název všestrannost) s cílem dosáhnout harmonie těla a ducha. Potvrzujeme tak myšlenky přijímané ve všech vyspělých kulturách po celém světě. Sokolský ideál byl v době svého vzniku inspirován starověkým Řeckem. Fakt, že přetrval dodnes, potvrzuje, že je obecně platný a nadčasový.

Jak probíhá přihlášení
Samotný proces přihlášení se může ve vašem místě mírně lišit. Začíná podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Tím to ale nekončí, protože Sokol není firma a vy nejste zákazník. Vy se chcete stát jedním z nás. Vaši žádost o členství schvaluje výbor tělocvičně jednoty, kam se hlásíte. Ten má právo vaši žádost odmítnout, samozřejmě s řádným písemným odůvodněním. Dokladem o platném členství je členský průkaz s potvrzením o zaplacení příspěvku.

Cíl sokolské činnosti
Sokolu nepřísluší žádný menší úkol, než vychovávat čestného, zdravého a schopného člověka, o kterého se bude moci tato země opřít. Tak chápeme svoji úlohu. Prostředkem k jejímu naplnění je sport, společenská a kulturní činnost. Usilujeme o zdravou společnost. U dětí rozvíjíme jejich pohybové dovednosti a vštěpujeme zdravý životní styl, jehož základem je dostatek pohybu, seniory udržujeme fit, lidem v produktivním věku kompenzujeme pracovní zatížení, vychováváme úspěšné sportovce a pro všechny dohromady vytváříme prostředí, ve kterém se mohou vzájemně setkávat a obohacovat jeden druhého. Tak vzniká občanská společnost, která je základem sebevědomého národa a svébytného státu.

Hodnoty sokola
Lidství. Jak už jsme zmínili, nejsme firma. Tou největší hodnotou je člověk a jeho harmonický rozvoj. Fair play. Základní předpoklad všeho sportovního zápolení. Jen poctivé vítězství má skutečnou hodnotu jak ve sportu, tak v životě. Věčný ruch, věčná nespokojenost. Pod nespokojeností si představujte nekončící snahu o vnímání sebe i svého okolí, touhu stále se zlepšovat. Ni zisk, ni slávu. Před individualismem a touhou po slávě a penězích dáváme přednost činnosti, která je prospěšná nejen jednotlivci, ale také ostatním lidem.

Zvláštnosti
Tykáme si, oslovujeme se sestro, bratře a zdravíme se Nazdar. Není to jen tradice, na které bychom lpěli, a už vůbec v tom není neúcta. Právě naopak. Je to odrazem vzájemného respektu a rovnosti. Zprvu vám to může připadat zvláštní. Zvládnutí těchto zaklínadel vám však otevře nejedny dveře i srdce lidí kolem vás.

Více informací
Formální náležitosti členství v Sokole se řídí občanským zákoníkem a stanovami České obce Sokolské. Podrobnější informace, rady, odpovědi, zajímavosti, historii i současnost Sokola najdete na internetu na adrese www.isokol.cz


Prodejna florbalových potřeb.
-kontaktní osoba Ing. J. Wagner, tel. č: 776 493 077

Jak vybrat správnou florbalku?
Rozlišujeme dva typy holí:
1. Juniorské
2. Seniorské
U malých hráčů se předpokládá, že během sezony vyrostou a rodiče nechtějí kupovat novou hokejku každého půl roku, v tomto případě se dá tolerovat výška hole maximálně po prsa!
Výška hráče
Délka hole
Typ florbalky
100 až 120 cm (výška hráče)
60 cm (délka hole)
juniorská florbalka
110 až 130 cm
65 cm
juniorská florbalka
120 až 140 cm
70 cm – 72 cm
juniorská florbalka
130 až 150 cm
75 cm – 77 cm
juniorská florbalka
140 až 150 cm
80 cm – 82 cm
juniorská florbalka
150 až 160 cm
87 cm
juniorská florbalka
160 až 175 cm
92 cm
seniorská florbalka
175 až 190 cm
95-96 cm
seniorská florbalka
190 a více
97 cm a více
seniorská florbalka
 
Tvrdost hole a čepele:
Výběr tvrdosti hole závisí na věku, váze a také na jakém postu hrajete.
a) Měkká hůl (flex 30 až 40 mm)- je vhodná pro mladé florbalisty i florbalistky (přípravka, elévové i mladší žáci). U těchto holí nehraje důležitou roli post hráče.
Kombinace - měkká hůl / tvrdá čepel
b) Středně tvrdá hůl (flex 27 až 29 mm)- je vhodná pro pokročilé hráče v dorosteneckém či dospělém věku. Hůl při této tvrdosti bývá vyvážená. Nejvyhledávanější a nejčastěji užívaná tvrdost hole.
Kombinace- středně tvrdá hůl / středně tvrdá čepel
c) Tvrdá hůl (flex 23 až 26 mm)- je vhodná pro pokročilé hráče v dorosteneckém či dospělém věku. Určená především pro silnější hráče. Přináší zvýšenou razanci při střele příklepem, ale hůř se ovládá při nahrávkách či střelbě tahem.
Kombinace- tvrdá hůl / měkká čepel
Váha hráče
Flex hole
0 – 50 kg (váha hráče)
40 – 32 mm (flex hole)
50 – 60 kg
32 – 30 mm
60 – 75 kg
30 – 27 mm
75 – 90 kg
27 – 25 mm
90 kg a více
25 – 23 mm


Trenéři:
-organizují a vedou tréninkový proces přidělených družstev
-spolupracují s ostatními trenéry mládežnických družstev, dle možností sledují jejich přípravu i utkání
-sledují studijní výsledky hráčů a udržují kontakt s rodiči
-vedou přidělené družstvo při utkáních, určují sestavu a nasazování hráčů. Pouze trenér je oprávněn udělovat závazné pokyny svým hráčům
-kontrolují soupisky, registrace a lékařské prohlídky členů svého týmu a odpovídají za správnost uvedených údajů
-dbají o zdraví a fyzickou kondici členů svého družstva, vedou je k dodržování životosprávy, hygieny, regenerace, rehabilitace a sportovní etiky
-pracují na zdokonalování tréninkových metod a jsou příkladem pro své hráče
-uveřejňují na internetových stránkáchhttp://www.florbal-straznice.cz týdenní plány svých týmů (přehled zápasů, výsledků, termíny srazů, aktuální informace apod.)
-nerozlišují posty hráčů, hráči odehrají přibližně stejný počet utkání bez ohledu na jejich momentální výkonnost a výsledek utkání, při utkáních se družstva nedoplňují hráči z jiných týmů, pokud to není nezbytně nutné

Rodiče:
-dávají přednost dlouhodobému a zdravému sportovnímu vývoji dítěte před vlastními ambicemi
-nenutí děti do sportovních výkonů proti jejich vůli. Děti by měly sportovat pro své vlastní potěšení, hra je určena pro ně, ne pro rodiče
-své dítě pochválí za jeho sportovní úsilí a vždy vyzdvihnou, co se mu při pobytu na hřišti povedlo
-umožní svým dětem dělat i jiné aktivity, velmi důležitá je kompenzace a regenerace, zvlášť psychická
-kladou důraz na správnou životosprávu dětí, nechají řádně doléčit zranění, nemoci i drobná nachlazení
-při utkání dětem fandí a aktivně je povzbuzují. Chtějí-li aby děti hrály jako tým, musí rodiče vystupovat také jako tým
-zdůrazňují vliv poctivého tréninku na následný výkon dítěte, nezasahují do odborných věcí a neupřednostňují vlastní dítě
-nepřehlíží a neomlouvají prohřešky dítěte, nezasahují do odborných věcí a neupřednostňují vlastní dítě
-trenérovi důvěřují, dětem nedávají pokyny v rozporu s pokyny trenéra a nesnižují jeho autoritu. Mohou dostat informace o výkonnosti, chování, přístupu, nikoliv proč ten či onen hráč hraje či nikoliv
-nikdy nezasahují do činnosti trenéra při tréninku a utkání. Nevstupují do prostoru střídaček, nevynucují si zařazení svého dítěte do sestavy
-nepostávají u mantinelu a nevolají k sobě hráče na radu, nepokřikují na rozhodčí
-pokud mají výhrady, řeší je vždy nejprve s hlavním trenérem, poté s vedením klubu. Pokřikování na tribuně nic nevyřeší a nikomu neprospěje
Pro hráče i rodiče:
1.) Hráč se stává členem T. J. Sokol Strážnice podáním příhlášky do oddílu.
2.) Hráč ukončí členství v T. J. Sokol Strážnice přestupem do jiného oddílu, nebo tím, že za sezónu, kterou hraje nezaplatí členské a oddílové příspěvky do určeného data.
3.) Hráč hraje fair-play.
4.) Hráč se účastní tréninků a utkání jeho družstva a vždy dokončí celou sezónu, pokud mu v tom nebrání vážné důvody.
5.) Hráč trénuje a hraje ve své věkové kategorii, v jiné věkové kategorii může nastoupit jen na základě dohody trenérů týmu.
6.) Hráč navštěvuje svoje tréninky a fyzičky. Může se také kdykoliv účastnit tréninku jiného týmu.
7.) Hráč respektuje trenéra, asistenty a celý realizační tým družstva.
8.) Vždy se chovám slušně ke starším, spoluhráčům i protihráčům.
9.) Hráč propaguje florbal a svůj florbalový oddíl na veřejnosti.
10.) Hráč v soutěži respektuje pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídí se jimi.
11.) Hráč jde svým chováním příkladem mladším sportovcům.
12.) Férové sportovní chování je hráči vlastní i v každodenních životních situacích.
13.) Pro T. J. Sokol Strážnice je důležité nejen sportovní výkon hráče, ale i jeho prospěch ve škole. Proto nesmí hráč zanedbávat svoje vzdělání kvůli sportu.
14.) Hráč (rodiče) včas hradí členské a oddílové příspěvky.
Členské ani oddílové příspěvky se při nedokončení sezóny nevrací zpět! Platba všech příspěvků je svobodným rozhodnutím rodičů a pokud z nějakých důvodů nevyužijete služby T. J. Sokol Strážnice, příště si to lépe promyslete.

Komentáře


23. 8. 2012 (11:14:14) Peťa

Fera má dobrou fotku


31. 3. 2009 (21:31:46) jirkahorak

jaajj.toje trapnaa fotkaa


26. 3. 2009 (21:44:26) jirkahorak

jezi. ta moje fotka co tu je je desnaaa....


15. 3. 2009 (13:51:20) lukas s

hoši a chodi a chodit


Vkládat komentáře mohou jen registrovaní.

Kalendář akcí

PoÚtStČtPaSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

KalendářSponzoři


firma Arimo spol. s r. o., StrážniceAgro Vnorovy, a.s.

Čalounictví Žádník, Veselí nad Moravou

Pan Dr. Walter Bartoš, Strážnice

Paní Vrbová Alena, Strážnice

Rodina Jochova, Strážnice

Pan Roman Stanislav, Strážnice

rodiče dětí oddíl florbalu

Soubory pro případné sponzory:Darovací smlouva

Smlouva o reklaměPočítadlo přístupů:   | © 2007 - 2011 Slaweet | ^   nahoru